Update 24/06/2016 ติชม  พิมพ์
ผลิตภัณฑ์ คลอโรฟิลลิน ซี พลัส ขนาด 15 ซอง
8859251400365 106187 กลุ่ม สินค้าสุขภาพ หมวด อาหารเสริม 10-1-01357-1-0278

90.00 PV
0.00CV
0.00RV
0.00SV
590.00Member Price
990.00Price

-ผสมวิตามินซี เป็นคลอโรฟิลชนิดผงใช้ผสมกับน้ำดื่มเพื่อบำรุงร่างกาย

-รับประท่านครั้งละ 1 ซอง 5 กรัม ผสมในน้ำเปล่า 150-200 มล.