Update 04/12/2019 ติชม  พิมพ์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บีบี แม็กซ์ ขนาด 30 แคปซูล
8858998124121 106204 กลุ่ม สินค้าสุขภาพ หมวด อาหารเสริม 13-1-06954-1-0013

30.00 PV
0.00CV
0.00RV
0.00SV
1,250.00Member Price
1,800.00Price

-ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บีบี แม็กซ์ ขนาด 30 แคปซูล มีส่วนของ ผงโสม ผงกระชายดำ ผงตังกุย

-รับประทานครั้งละ 1 แคปซูล ก่อนอาหารหรือก่อนนอน