Update 04/12/2019 ติชม  พิมพ์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อัลฟาฟ่า คลอไฟเบอร์ ขนาด 250 กรัม
8858645659662 106161 กลุ่ม สินค้าสุขภาพ หมวด อาหารเสริม

940.00 PV
0.00CV
0.00RV
0.00SV
2,760.00Member Price
3,250.00Price

อัลฟัลฟา (อังกฤษ: Alfalfa หรือ Lucene) จัดเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีฝัก เป็นพืชแถบเมดิเตอร์เรเนียน อัลฟัลฟามีระบบรากที่มหัศจรรย์มากในบางพื้นที่รากของ อัลฟัลฟาสามารถชอนไชลงไปได้ลึกกว่า 130 ฟุต จึงมีประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหารได้มากกว่าและบริสุทธิ์กว่า

อีกทั้งตัวของอัลฟัลฟาเองก็จะไม่สะสมสารพิษ ด้วยคุณค่าทางอาหารที่มากมายจึงขนานนาม อัลฟัลฟาให้เป็น AL-FAS-FAH-SHA หรือ \\\"ราชาแห่งอาหารทั้งมวล\\\" และอัลฟัลฟาใด้ถูกใช้เพื่อการรักษาทางการแพทย์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณ

ผสมผงคลอโรฟิลล์ 1/2 - 1 ช้อนชา ต่อน้ำดื่มธรรมดาหรือน้ำเย็น 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร) วันละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกวัน