Update 19/01/2019 ติชม  พิมพ์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอส เน่ไฟเปอร์
8857200370615 106231 กลุ่ม สินค้าสุขภาพ หมวด อาหารเสริม 24-1-00761-5-0091

225.00 PV
0.00CV
0.00RV
0.00SV
990.00Member Price
1,250.00Price

ให้ใยอาหารหรือ FIBER มากกว่าแบรด์อื่น ตัวไฟเบอร์ไซเลี่ยม ฮักก์ เราใช้แบบแท่ง สัมผัสถึงอารมณ์ในการทานมากขึ้น

รับประทานครั้งล่ะ 1 ซอง ผสมกับน้ำอุ่นอุณหภุปกติ วันล่ะ 1 ครั้งก่อนนอน