Update 04/12/2019 ติชม  พิมพ์
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไฟโตกรีน
8857200242219 106191 กลุ่ม สินค้าสุขภาพ หมวด อาหารเสริม 24-1-20555-1-0654

85.00 PV
0.00CV
0.00RV
0.00SV
890.00Member Price
1,690.00Price

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไฟโตกรีน มีส่วนผสมจากธรรมชาติกว่า 15 ชนิด ที่ส่งเสริมการทำงานของระบบทางเดินอาหาร และช่วยการขับถ่าย

รับประทานวันละ 1 ซอง 18 กรัม ก่อนนอน ฉีกซองเทผลิตภัณฑ์ลงในน้ำธรรมดา 150 มล.