กลุ่ม หมวด

0.00 PV
0.00CV
0.00RV
0.00SV
0.00Member Price
0.00Price

อัตราปุ๋ยที่ใช้ 1 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ควรฉีดพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วไปและทุกส่วนๆของพืช