Update 29/04/2019 ติชม  พิมพ์
สารกระตุกรวงข้าว Growth II
8854548003656 108041 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร หมวด ทั่วไป ร.ส.1321/2555

425.00 PV
0.00CV
0.00RV
0.00SV
1,720.00Member Price
1,950.00Price

สารกระตุกรวงข้าว ใช้ได้ผลผลิตดีกับพืชทุกชนิด เร่งการสะสมอาหาร บำรุงตาดอก เร่งผล เพิ่มขนาดทำให้ขั้วเหนียว เก็บผลผลิตได้เร็วกว่าเดิม

- ช่วยสะสมแป้งและน้ำตาล

- สร้างรวง สร้างเกสร

- ช่วยส่งรวงข้าวให้ออกสุดรวง

- ข้าวออกรวงพร้อมกัน

- เมล็ดเต่ง รวงโต ขั้วเหนียว

- น้ำหนักดี สีสวย