Update 22/09/2017 ติชม  พิมพ์
สารกระตุกรวงข้าว Growth II ขนาด 100 cc.
8854540057497 108184 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร หมวด ปุ๋ย รส.1319/2555

45.00 PV
0.00CV
0.00RV
0.00SV
220.00Member Price
270.00Price

-สารกระตุกรวงข้าวGROWTH-2 สารกระตุกรวงข้าว ใช้ได้ผลผลิตดีกับพืชทุกชนิด เร่งการสะสมอาหาร บำรุงตาดอก เร่งผล เพิ่มขนาดทำให้ขั้วเหนียว เก็บผลผลิตได้เร็วกว่าเดิม

วิธีใช้

-ครั้งที่ 1 ระยะข้าวตั้งท้อง (โกร้ธ- ทู 200-400 cc.ผสมน้ำ 200 ลิตร) - ช่วยสะสมแป้งและน้ำตาล - สร้างรวง สร้างเกสร

-ครั้งที่ 2 ระยะแทงหางปลาทู (โกร้ธ-ทู 200-400 cc.ผสมน้ำ 200 ลิตร) - ช่วยส่งรวงข้าวให้ออกสุดรวง - ข้าวออกรวงพร้อมกัน

- ครั้งที่ 3 ระยะตากเกสร (โกร้ธ- ทู 200-400 cc.ผสมน้ำ 200 ลิตร) - เมล็ดเต่ง รวงโต ขั้วเหนียว - น้ำหนักดี สีสวย