Update 24/10/2017 ติชม  พิมพ์
ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ 100% ตราไทยเพียว ขนาด 1000 ml.
8815654028537 104169 กลุ่ม บริโภคและสินค้าของใช้ประจำวัน หมวด อาหารกึ่งสำเร็จรูป และ เครื่องปรุงรส 74-2-01250-2-0001

3.00 PV
0.00CV
0.00RV
0.00SV
545.00Member Price
560.00Price

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น(ใช้สำหรับรับท่าน)

1.รับทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ ก่อนอาหาร 2. สามารถนำไปประกอบอาหารได้