Update 31/10/2019 ติชม  พิมพ์
ปุ๋ยน้ำหนึ่งอินทรีดิน JC 301 ขนาด 1 ลิตร
8815654027738 108168 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร หมวด ปุ๋ย รส.1687/2562

130.00 PV
0.00CV
0.00RV
0.00SV
500.00Member Price
700.00Price

มีส่วนประกอบของโคโรฟิลด์ หรือสีเขียวที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงช่วยให้พืชมีสีเขียวขึ้น ช่วยในการดูดซึมสารอาหารต่างๆไปใช้ได้มากขึ้น

ฉีดพ่นให้เป็นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบ และทุกๆส่วนขอพืชทุกๆ 7-10 วัน