Update 11/11/2014 ติชม  พิมพ์
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ สูตร 9-3-3 ขนาด 1 ตัน
8815654024874 108163 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร หมวด ปุ๋ย 50/2557 ศธ.0513.202/03653

3,400.00 PV
0.00CV
0.00RV
0.00SV
17,900.00Member Price
19,500.00Price

1. ให้ธาตุอาหารพืชครบทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม

2. ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดินกลับมาเป็นอาหารของพืชล้มได้ง่าย

3. ช่วยปรับสภาพพื้นดินให้ร่วนซุย ช่วยในการระบายน้ำและอากาศในดิน พร้อมทั้งปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง (PH) ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้กรดฮิวมิคและแร่เพอร์ไลต์ที่ช่วยในการจับปุ๋ย

และปลดปล่อยเร่ธาตุอาหารอย่างสมบูรณ์ช่วยในการขยายรากได้เร็ว โตไว ลำต้นมีความแข็งแรงไม่โค่น

4. ช่วยเสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้ลำต้นของพืชแข็งแรง ช่วยให้ขั้วมีความเหนียวไม่หลุดง่าย บำรุงต้นให้เจริญเติบโต (ออกดอก ออกผลได้มากยิ่งขึ้น)

5. ช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดธาตุอาหารเสริม

6. ช่วยในการป้องกันโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย

7. ปรับปรุงคุณภาพของพืช ผลผลิตมีน้ำหนักและมีรสชาติดีขึ้น

8. ช่วยลดปริมาณในการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ลดต้นทุนในการผลิต มีผลทำให้ได้กำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้น

- นาข้าว: (อายุ 10-30 วัน/ช่วยระยะเวลาตั้งท้อง) 25-50 กก./ไร่ =ช่วยให้ข้าวแตกกอดี แข็งแรง รวงใหญ่ ไม่มีกลีบลีบ น้ำหนักดี ทานต่อโรคและแมลง

- ยางพารา: (ยางเล็ก 1-5 ปี : 1/2-1 กก./ต้น, ยางใหญ่ 1-2 กก./ต้น) =ช่วยให้โตเร็ว ลำต้นสมบูรณ์ แข็งแรง ใบเขียว เปลือกนิ่ม รักษาโรคหน้ายางตาย ให้น้ำยางมาก ผลิตน้ำยางได้นาน

- ปาล์มน้ำมัน: (ปาล์มเล็ก 1-3 ปี, ระยะเวลา 3ปีขึ้นไป 1-2 กก./ต้น) ช่วยให้โตเร็ว แข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ให้ลูดดก ทะลายใหญ่ ผลใหญ่ น้ำหนักดี ให้น้ำหนักมาก

- ไม้ผล (ส้ม, ลิ้นจี่, ลำไย, เงาะ, มะม่วง, ฯลฯ) ต้นเล็กหรือหลังติดผล หรือหลังแต่งกิ่ง โดยหว่านรอบทรงพุ่ม 1-2 กก./ต้น = ช่วยให้โตเร็ว กระตุ้นการเจริญเติบโต ลูกดก และผลใหญ่ น้ำหนักดี ทนต่อโรคและแมลง ผลผลิตต่อไรสูง

- พืชไร่ (ข้าวโพด, อ้อย, กาแฟ, มันสัมปะหลัง, ฯลฯ) รองก้นหลุม ใส่บำรุงต้น 1 ช้อนแกง/ต้น, 1-2 ช้อนแกง/ต้น หรือ 30-50 กก./ไร่ = ช่วยให้ต้นโตเร็ว ผลผลิตต่อไร่สูง เพิ่มน้ำหนัก แข็งแรง ทนต่อโรคได้เป็นอย่างดี

- ไม้ดอก ไม้ประดับ: รองพื้นก่อนปลูก โรยรอบโคนต้น 25-50 กก./ไร่ = ช่วยให้ต้นเจริญงอกงามดี ดอก ใบ แข็งแรง ทนต่อการเป็นโรคพืช