Update 02/06/2018 ติชม  พิมพ์
ดีพลัสสมุนไพรบำรุงสุขภาพ
4220085120004 101034 กลุ่ม สินค้าสุขภาพ หมวด อาหารเสริม 42-2-00851-2-0004

280.00 PV
0.00CV
0.00RV
0.00SV
1,350.00Member Price
1,500.00Price

-ช่วยบำบัดโรค ภายในสุขภาพสตรี (มดลูกหย่อน หมากขาว ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ ช่องคลอดไม่กระชับ) บำบัดโรคริดสีดวงบำบัดโรคความดันสูง บำบัดโรคตับอักเสบ บำบัดโรคเบาหวาน บำบัดโรคเพศเสื่อมทั้งชายและหญิง

-เริ่มทานที่ 5 ml เช้าและเย็นหรือก่อนนอน ครบ 5 วันเพิ่มเป็น 10และ15และ20 ml เช้าเย็นหรือก่อนนอน ถ้าไม่เปิดฝาเก็บไว้อุณหภูมิปกติแต่ถ้าเปิดฝาทานแล้วให้แช่เย็น