สิงหาคม
25

ร่วมแสดงความยินดีกับดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร ในงาน "INTV AWARD 2017" ฉลองครบรอบ 20 ปี หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์

ร่วมแสดงความยินดีกับดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะกรรมการ MDP ในงาน "INTV AWARD 2017" ฉลองครบรอบ 20 ปี หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ และสถานีโทรทัศน์ INTV ครบรอบ 8 ปี ซึ่งท่านประธานของเราได้รับรางวัล 2 รางวัลด้วยกัน ได้แก่ "นักบริหารดีเด่น " และ "ผู้สร้างประโยชน์เพื่อสังคม" จากฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง และขอแสดงความยินดีกับท่านคณะกรรมการ MDP ของเราด้วยเช่นกันที่ได้รับรางวัลในตำแหน่ง "นักการตลาดดีเด่น" ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1.คุณอนันตโชติ ชัยปรีชา ตำแหน่ง President Twin 2.คุณประนังโชค อักษรนิตย์ ตำแหน่ง President Twin 3.คุณพัทธนันท์ เหมทนาม ตำแหน่ง President Twin 4.คุณวรกานต์ พิมพ์เลขา ตำแหน่ง President Twin มา ณ ที่นี้ด้วย