สิงหาคม
23

การฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรง ครั้งที่7 จัดโดย สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย

การฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพขายตรง ครั้งที่7 จัดโดย สมาคมพัฒนาการขายตรงไทย ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งท่าน พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย ได้ดำเนินการจัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องและได้มีผู้จำหน่ายอิสระได้รับการอบรมรวมกันกว่า 6,000 คน ใน 6 ครั้งและในครั้งนี้มีผู้เข้ารับ การอบรมจำนวน 1,414 คน