สิงหาคม
11

มูลนิธิจอยแอนด์คอยน์เพื่อสังคมไทยช่วยน้ำท่วม

เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและสมาชิกที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร มูลนิธิจอยแอนด์คอยน์เพื่อสังคมไทย โดย ดร.กฤตภัค หัชลีฬหา ได้เดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านดอนแคน พร้อมสมาชิกจอยแอนด์คอยน์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อมอบสินค้าอุปโภคบริโภค และโหย่งหมิงให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวนมาก