ดร.สมชาย หัชลีฬหา

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

“สวัสดีครับทุกท่าน กระผมในฐานะตัวแทนบริษัท ขอต้อนรับเข้าสู่ ธุรกิจ จอย แอนด์ คอยน์ ครับสำหรับความคาดหวังในสังคมนี้ กระผมเชื่อ เหลือเกินว่ายังมีผู้คนในสังคมอีกมากมายที่ต้องการความมั่นคงและมีชีวิต ที่ดีขึ้น สำหรับความตั้งใจของจอย แอนด์ คอยน์ เรามีความเชื่อเหลือเกิน ว่าวันนี้การสร้างสังคมที่เป็นปึกแผ่นได้จะต้องมาจากการมีเครื่องมือที่ดี ที่ทำให้ผู้คนสามารถที่จะเข้าสู่ความมั่นคงอย่างแท้จริงได้จากอาชีพที่ มั่นคง วันนี้กระผมภูมิใจกับสิ่งที่เราได้สร้างมาตลอดระยะเวลา 12 ปี กับ สิ่งเหล่านี้ที่อยากให้เกิดขึ้นในสังคม ดั่งสโลแกนที่ว่า “โอกาสทางอาชีพ ที่เป็นไปได้ ทำง่าย และมั่นคง” ทุกท่านครับ กระผมได้เรียนรู้ถึงความคาดหวัง และความต้องการ ของทุกท่านที่มาร่วมธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้จำหน่ายธุรกิจอิสระ ซัพพลายเออร์ หรือแม้แต่พันธมิตรที่เข้ามาร่วมกับเรา วันนี้สิ่งที่บริษัทได้ พัฒนาและนำมาซึ่งความสำเร็จของผู้คนมากมายในบริษัทนั้น ก็เพราะว่า เรามีความเข้าใจในความคาดหวังของทุกท่าน วันนี้การพัฒนาที่ไม่หยุด นิ่งนำมาซึ่งบริษัทที่ชื่อว่า “จอย แอนด์ คอยน์” กระผมภูมิใจกับชื่อนี้ เพราะจะทำให้ทุกท่านจดจำได้โดยง่าย และ การที่เราได้สร้างบริษัทที่ชื่อ จอย แอนด์ คอยน์ ขึ้นมานั้นก็เพราะได้มีการ คิดอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาไปสู่ระบบสากล นั่นคือ การขยายธุรกิจไปสู่ ตลาดต่างประเทศ และการที่เรานำเอาระบบต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมระดับ สากลเข้ามาใส่ในบริษัทนี้ กระผมมั่นใจและภูมิใจว่าชื่อนี้จะทำให้ท่าน ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนตลอดไป สิ่งที่กระผมพูดมานี้สามารถจับต้องได้และกระผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เรา ทำมานั้น สามารถพิสูจน์ได้จากเป้าหมายที่ได้กำหนด เราได้สร้างระบบที่ เชื่อได้ว่าจะทำให้ผู้คนประสบผลสำเร็จ จากการหาสินค้าหลากหลายมา อยู่ในบริษัทเพื่อเติมเต็มทุกความต้องการและทุกความคาดหวัง เป็นสิ่งที่ ลูกค้าไม่มีสิทธิจะปฏิเสธ เพราะจากการที่มีความหลากหลายของสินค้า วั นนี้ เราได้ มี ระบบสาขารองรั บจากทั่ วประเทศ ผ่านทางร้านเจซีช็ อป (JC Shop) ที่เสมือนหนึ่งเป็นช่องทางให้ลูกค้านั้นได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอย และสามารถ นำเอาสินค้าไปกระจายสู่ผู้บริโภค และยังเป็นแหล่งรวมที่ทำให้ทุกคนได้ เข้าถึงแหล่งข้อมูล ไม่ใช่แค่นี้ เรายังได้สร้างระบบเทคโนโลยีที่จะทำให้ทุกอย่างออนไลน์ ที่แปลงทุกรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับ ยังสามารถที่จะสร้างระบบฝึก อบรมที่ทำให้ทุกคนนั้นประสบความสำเร็จได้โดยง่าย สิ่งที่กระผมพูดมาคงไม่ต้องพิสูจน์อะไรมาก เพราะนั่นคือความตั้งใจ อย่างมุ่งมั่นและแท้จริง ที่เราอยากปรารถนาให้เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าใคร ก็แล้วแต่ในสังคมนี้ที่ท่านมีความต้องการ ความคาดหวัง ความมั่นคง และ ความกิ นดีอยู่ดี จะทำให้ท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้หาได้ ไม่ยากครับที่นี่ ที่จอย แอนด์ คอยน์

ดร.กฤตภัค หัชลีฬหา

รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สวัสดีค่ะ สมาชิกครอบครัว จอย แอนด์ คอยน์ ทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งสุขภาพและความมั่นคง บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทขายตรงของคนไทยที่ได้จดทะเบียนรับใบอนุญาตจาก สำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมาตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2545 และยืนหยัดอย่างสร้างสรรค์มาจนถึง ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจเครือข่ายของบริษัท มุ่งให้นักธุรกิจอิสระเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ (Stakeholder) ถือว่าเป็น เจ้าของร่วมกัน มอบผลประโยชน์ยุติธรรม โปร่งใส จึงสร้างความเชื่อมั่นให้บริษัทเจริบเติบโตอย่างมั่นคง โดย นำนวัตกรรมเครือข่าย “JC Shop ขายตรงสะดวกซื้อ” ที่แปลงรายจ่ายเป็นรายรับ พร้อมกับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคมาเป็นนักธุรกิจอิสระ มืออาชีพ ทำให้สามารถสร้างและขยายเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน จอย แอนด์ คอยน์ ในวันนี้ได้เตรียมผลิตภัณฑ์หลากหลายกว่า หมื่นรายการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ “โหย่งเหิง” สูตรเฉพาะของบริษัท มาเป็น “โหย่งเล่อ” เพื่อให้หุ้นส่วนธุรกิจได้เลือกขยายเครือข่ายตาม ความถนัด และเป็นที่น่ายินดีที่มีพันธมิตรจำนวนมากเข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกรรม ตอบสนองความ ต้องการของสมาชิก นับเป็นพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งตลอดเวลา ซึ่งจอย แอนด์ คอยน์ เชื่อมั่นในศักยภาพ และแนวคิดที่แตกต่างเหนือใครด้วยการ พัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีระบบการจัดการ และวางรากฐานเครือข่ายธุรกิจร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจเพื่อเตรียมสู่การเป็นผู้นำบริษัทขายตรง พร้อมใจ มุ่งมั่นเป็นอีกหนึ่งบริษัทของคนไทยที่ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืน

นายอนุวัฒน์ ธรมธัช

รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท จอยมาร์ท จำกัด

กระผมมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ซึ่งเป็นบริษัทขายตรง ของคนไทย ได้เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง เป็นผลที่ เกิดจากการทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และ คุณธรรมของท่านประธานบริษัท “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” J&C ได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาเป็นลำดับ และมาอยู่ใน ระดับแถวหน้าของบริษัทขายตรงของคนไทย อาจจะพูดได้ว่า เป็นบริษัท ขายตรงที่เติบโตสูงที่สุดของบริษัทขายตรงของคนไทยก็ว่าได้ ทั้งนี้เป็น ผลมาจากการที่บริษัทนั้นได้วางระบบ ได้ทุ่มเทการทำงานโดยเฉพาะ อย่างยิ่งท่านประธานได้คิดค้นเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการขายจนได้รับ รางวัลจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นผู้ที่คิดค้นเกี่ยวกับ การค้นพบ นวัตกรรมทางการตลาด ซึ่งขณะนี้ J&C มีสมาชิกร่วม 1 ล้าน คน และมีสมาชิกที่ ขยันขันแข็ง นับ1 แสนคน เราคิดว่าในอีก 3 ปี ข้างหน้า ท่านประธานมีแนวคิดที่ว่าอยากจะให้ J&C ได้เข้าไปเป็น บริษัท (มหาชน) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะวางแผนแนวทางการดำเนินงาน ของบริษัทให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะรองรับกับความต้องการของ สมาชิก ฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกทั้งหลายที่ร่วมแรงร่วมใจ กันทำงานเพื่อประโยชน์ของท่านสมาชิกและครอบครัวแล้ว ยังมีส่วนร่วม ของสังคม ผมคิดว่าเมื่อเราขยันขันแข็งทำงาน ร่วมกันอย่างนี้แล้วสิ่งที่ จะได้รับต่อมา คือ ความสำเร็จของบริษัท และนำไปสู่ความสำเร็จของ สังคมและประเทศชาติต่อไป ในอนาคต

พล.ต.ต.สุชาติ กาญจนวิเศษ

รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หลังจากกระผมได้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานตำรวจ แห่งชาติแล้ว ก็ได้เข้ามาสู่ บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) โดยท่าน “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” ประธานกรรมการได้เชิญให้มา เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท ซึ่งมีหลายๆ ส่วนที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำไป ไม่ว่าจะเป็นข้อที่ เกี่ยวกับกฎหมาย เกี่ยวกับความมั่นคงของ ผู้ประกอบ ธุรกิจก็ดี ดังนั้นกระผมมีความมั่นใจว่าบริษัทจอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทขายตรงและสะดวกซื้อ หรือบริษัทที่ทำธุรกิจแบบเครือข่ายที่ได้ผลดีอย่างยิ่ง และ ณ วันนี้บริษัทเติบโตขึ้นมา เป็นปีที่ 12 แล้ว ก็ด้วยความมุ่งมั่นในการตลาดในรูปแบบนี้ ขณะเดียวกัน ก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จึงทำให้ตลาด ขยายอย่างต่อเนื่องและโตวัน โตคืน ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ ราคาที่เหมาะสม ตรงนี้จึงทำให้กระผมมีภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาอยู่กับ บริษัทที่อบอุ่น เปรียบเสมือนเครือญาติกันจริงๆ กระผมคิดว่าด้วยวิสัยทัศน์ของท่านประธานบริษัทก็ดี ด้วย แผนการตลาด หรือการทำธุรกิจระบบเครือข่ายที่ไม่เอารัดเอาเปรียบกับ ผู้บริโภค หรือกับผู้จำหน่ายอิสระจนมากเกินเหตุ จะทำให้ J&C มีความ มั่นคง เพราะ J&C อยู่ในกฎระเบียบจรรยาบรรณของทางราชการทุก รูปแบบ เป็นธุรกิจสีขาวอย่างแท้จริง กระผมมีความมั่นใจถึงจุดๆ นี้ จึง ได้มาเป็นที่ปรึกษาของท่านประธาน ด้วยความรู้สึกที่มั่นใจและไม่มีอะไร ที่ทำให้รู้สึกต้องกังวลใจ จากในอดีตที่เคยเป็น ฝ่ายตรงข้าม แต่เดี๋ยวนี้ กลับมาเป็นฝ่ายเดียวกัน เพราะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างโปร่งใสตรวจสอบ ได้ และมีคุณธรรมและจริยธรรมในฐานะผู้ประกอบการอย่างแท้จริง