Update 10/10/2014 ติชม  พิมพ์
J&F ถุงเท้าเพื่อสุขภาพสีขาว
6946669718181 103065 กลุ่ม สินค้าอุปโภค หมวด เสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าเด็ก ชุดกีฬา ชุ

425.00 PV
0.00CV
0.00RV
0.00SV
1,580.00Member Price
1,990.00Price

เป็นถุงเท้าที่ใช้เทคโนโลยีการทอแบบพิเศษ ช่วยให้เลือดที่เท้าไหลเวียนดีขึ้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานโดยการยืนหรือนั่งเป็นเวลานานๆ

เพราะการยืนหรือนั่งนานๆ จะทำให้เลือดไปคั่งบริเวณเท้า ทำให้ เท้าบวม เกิดอาการเมื่อยล้า หากปล่อยทิ้งไว้ จะเกิดโรคเส้นเลือดโป่งพองที่เท้าตามมา

เพราะเลือดที่ไหลไปที่เท้า จะไหลเวียนกลับไม่สะดวก จะคั่งในเส้นเลือด และดันให้เส้นเลือดพองขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นเส้นเลือดขอด