เรียนท่านลูกค้าสมาชิก เนื่องด้วยโปรโมชั่นการสั่งซื้อสินค้าตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านั้น มีท่านสมาชิกแจ้งเรื่องการประกาศข้อมูลโปรโมชั่น
จากปัญหาดังกล่าวทำให้บริษัทต้องดำเนินการรตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้ง เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านลูกค้าสมาชิกทุกท่าน
(ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 3 วัน โดยคาดว่าจะสามารถแสดงข้อมูลโปรโมชั่นได้ภายในวันที่ 25 กรกฏาคม 2557)
ข่าวสารบริษัท ดูรายละเอียดทั้งหมด >>
ประกาศบริษัท ดูรายละเอียดทั้งหมด >>
รายการผลิตภัณท์ ดูรายละเอียดทั้งหมด >>
รายการ J&C ดูรายละเอียดทั้งหมด >>