:: บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ,โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ ,แค่คลิกชีวิตก็เปลี่ยน ::

“MLM DIGITAL SOLUTION”

จากความคาดหวังและความฝันที่มนุษย์ทุกคนมี อะไรคือสิ่งที่จะเติมเต็มให้ความคาดหวังและความฝันนั้นเป็นจริง สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดลล้อม และสิ่งที่ผู้คนจะมองเห็นความแตกต่างกันระหว่างโอกาส อุปสรรคและวิกฤต ในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี ทำให้บางคนไม่สามารถเข้าถึงโอกาส แต่สิ่งที่ J&C ค้นพบนวัตกรรมทางการตลาดบวกกับเครื่องมือทางการตลาด ที่นำสองสิ่งมารวมกันเกิดขึ้นเป็นกลยุทธ และสร้างเป็นเครื่องมือที่ผู้คนไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ ด้วยรูปแบบของการใช้งานร่วมกันทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้บริโภค เป็นการสานฝันร่วมกันภายใต้ PLATFORM ที่ J&C ได้สร้างขึ้นและนี่คือ “โอกาสทางอาชีพที่เป็นไปได้ง่ายๆในมือคุณ”

“ภาพยนต์โฆษณาแนะนำธุรกิจ Join&Coin”

ในยุคที่ผู้คนค้นหาธุรกิจที่เป็นของตัวเอง นี่คือหนึ่งธุรกิจที่อยากแนะนำให้ทุกท่านสู่เส้นทางความสำเร็จ “ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส”

“ภาพยนต์โฆษณาแนะนำระบบ e-wallet”

ในความหลากหลายของสังคม นำมาซึ่งช่องทางการแข่งขันในหลายรูปแบบ และหนึ่งเครื่องมือที่จะทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก “e-wallet”